שמות לבנות

התחבר/י כדי לשתף את השמות שבחרת
לחץ/י על אייקון הלב מימין לשם כדי לשמור שם שאהבת
נועהמקום-1
תמרמקום-2
מאיהמקום-3
אביגילמקום-4
טליהמקום-5
אדלמקום-6
שירהמקום-7
איילהמקום-8
יעלמקום-9
שרהמקום-10
רונימקום-11
רומימקום-12
חנהמקום-13
ליהמקום-14
מיכלמקום-15
* השם מדורג לפי דירוג השמות של האוכלוסייה היהודית שניתנו לילדי שנת 2015 לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה